Dagens filosofiska virrighet, medan barnen fördelar godsaker i köket.

En människa bara. Det är märkvärdigt nog. Kontinuitet är ett krångligt ord. (Jag borde vara konsekvent och publicera med jämna mellanrum.) Det kan hända att vardagarna ramlar på varann likt dominobrickor noggrant uppställda i långa banor. Sedan vänder en sig om och ser de fallna brickorna, mönster och oanade former visar sig i allt det levda liv bakom.                En tanke jag har mött på vägen, en av många är att alla händelser och företeelser har lika mycket verklighet. Det som har varit och det som är. En händelse, en erfarenhet, ett möte det förlorar inte sin verklighet för att tiden går. Vi ser inte så klart längre det som är längre bort. Det är bara en annan plats i tiden. Det kan jag tänka mig, när det gäller det gångna. Det blivande däremot måste vara ännu öppet, oformat som dimma eller dam. Nutiden och det förflutna är framtiden mylla, vi gödslar och sår nu för att skörda i framtiden. Se vad har vi lärt, nu? Inget som vi inte redan visste. Det är banalt eller hur?

Nära och långt borta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *