Isen på Kyrkvikens vatten…

Isen råmar och ryter, Godzilla vill

resa sig ur Kyrkviken i kväll.

Lång tystnad bryts i natten och stjärnorna lyser så klara.

 

I huset en diskussion lång och full av ormande argument utan ände.

Så fri fånig, fri modig skulle vara, inte jag.

 

Anakonda över vattnet stjärnormen slingrar sig. Dyker ner, kan vara, från sin himmel.

Ner i djupet. Möter där Ljungkalven och de bråkar om platsen.

Därav råmandet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *